+420 283 932 837

Antikorozní přípravek SAVAN RVH 600

SAVAN RVH 600 Antikorozní přípravek pro drátové řezání

SAVAN RVH 600 je účinný antikorozní přípravek určený pro použití na elektroerozivních drátových řezačkách, které pracují s deionizovanou vodou jako dielektrikem. SAVAN RVH 600 je čirý ve vodě rozpustný koncentrát povrchově aktivních látek, které chrání povrch obrobků před korozními účinky vodního dielektrika. Je použitelný na všech typech drátových řezaček pro všechny běžné pracovní postupy.

SAVAN RVH 600 je:

  • nejedovatý, nehořlavý, neobsahuje alkohol ani žádné jedovaté složky
  • nedráždivý při styku s pokožkou
  • nelepivý a nevytváří pevné usazeniny, je vhodný pro všechny běžné systémy filtrace
  • neutrální při styku s Al slitinami, barevnými kovy a plasty
  • doporučen výrobcem pro použití na strojích AGIE a CHARMILLES a ověřen na všech typech drátových řezaček
Fyzikální parametry
Hustota1,25 g/cm3 (při 20o C)
Dávkování0,5lt koncentrátu na 100lt vody
Hodnota pH7,0 (při 5% roztoku ve vodě)
Vodivost2,5 µSiemens (při 5% roztoku)
Působení na deionizační pryskyřicižádné
Vliv na životní prostředí100% biologicky odbouratelný
Skladováníneomezeně při +10 až +50o C
Likvidacepoužitý roztok lze po silném zředění vodou vypustit do kanalizace

Použití

SAVAN RVH 600 se používá jako 0,5% roztok v náplni deionizované vody. Při prvním použití nebo při výměně dielektrika doporučujeme míchat v oddělené nádobě nebo centrální nádrži stroje. Při prvním použití přípravku do staršího stroje se projeví jeho účinné čistící schopnosti všech jemných usazenin a šlemu v potrubí, hadicích a nepřístupných místech stroje. V těchto případech dojde během cca 3 dnů provozu po prvním nalití přípravku k náhlému zanesení filtrů a vzrůstu vodivosti dielektrika – právě jako následek uvolnění nečistot uvnitř stroje. Pak doporučujeme starou náplň vypustit, propláchnout stroj čistou vodou, vyměnit filtry a deionizační náplň a napustit novou náplň dielektrika již s 0,5% přídavkem SAVANu. Při dalším použití SAVAN RVH 600 již neovlivní lhůty výměn dielektrika ani filtrů a spotřeba deionizační pryskyřice zůstává úměrná účinnosti použité filtrace stroje.

Dodáváme v balení 5l kanystr.