+420 730 148 939

AquaTec 5001

Nový typ vodou ředitelného koncentrátu bez obsahu oleje k přípravě chladících kapalin pro broušení slinutých karbidů

Koncentrát AquaTec 5001 je novým příspěvkem firmy Oelheld GmbH ze Stuttgartu, známé dosud především high-tech sortimentem syntetických brousících olejů a dielektrik, k moderním technologiím broušení slinutých karbidů. Účinné inhibitory zabraňují uvolňování kobaltu a niklu ze struktury broušených materiálů, chrání broušené povrchy a minimalizují obsah těžkých kovů v chladící kapalině.

AquaTec 5001 díky vynikajícím mazacím a chladícím účinkům zkracuje časy broušení potřebné pro dosažení požadované jakosti povrchu. Výborný výplach brání zanášení brusných kotoučů, udžuje jejich dobrou řezivost a rychle odstraňuje odbroušený materiál. Je ideálním prostředkem pro broušení slinutých karbidů při všech operacích - na plocho, na kulato při vějším i vnitřním broušení, bezhrotém broušením i při ostření nástrojů. Je použitelný i při broušení s tlakovým chlazením – nevytváří pěnu ani při intenzívním víření např. při hloubkovém broušení nebo při broušení s pomalým posuvem

AquaTec 5001 lze použít jako náplň v jednotlivých strojích i ve skupinách strojů s centrální filtrací. Lze jej použít mimo broušení i pro lehčí operace třískového obrábění ocelí, litin a barevných kovů s vyjímkou hořčíku a jeho slitin

AquaTec 5001 je určen především pro broušení a ostření nástrojů ze slinutých karbidů a přináší při broušení podstatné výhody:

 • významně omezuje vyplavování pojiv – kobaltu a niklu při broušení slinutých karbidů a dalších sintrovaných materiálů
 • zajišťtuje optimální chlazení i výplach a snižuje opotřebení brusných kotoučů
 • prodloužením životnosti náplně snižuje náklady na údržbu a čištění strojů
 • zkracuje čas potřebný pro dosažení požadované kvality povrchu
 • má velmi dobrou filtrovatelnost všemi běžnými typy filtrů
 • nelepí a chrání proti korozi jak broušené povrchy, tak i povrchy strojů
 • nepění a zachovává dobrý průhled na broušené povrchy, snižuje tvorbu aerosolu
 • zlepšuje hygienu na pracoviších broušení, je zdravotně nezávadná
 • dle dermatologických testů nedráždí pokožku a nevyvolává alergické reakce
 • neobsahuje těžké kovy, aromatické látky, nitráty ani konzervační látky na bázi fenolů
 • splňuje veškeré povinnosti vyplývající z nařízení EU o chemických látkách(REACH)

Technická data koncentrátu AquaTec 5001

Skupenství/barva/zápach Kapalina žlutavé barvy s charakteristickým zápachem Hustota při 20o C 1,06 g/cm3 Hodnota pH roztoku 9,1 – 9,3 Hodnota pH koncentrátu 10,2 Bod vzplanutí nelze použít – nehořlavý Rozpustnost a mísitelnost s vodou plně mísitelný Doporučená koncentrace pro ředění vodou 4 – 6% pro broušení 5 – 7% pro lehké obrábění

AquaTec 5001 vodou ředitelný koncentrát k přípravě chladících kapalin pro broušení slinutých karbidů

AquaTec 5001 - postup při mísení s vodou – nalévejte vždy koncentrát do vody, nikdy opačně a výslednou koncentraci ověřte ručním refraktometrem – faktor refraktometru = 2,4

Koncentrace 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% (1:25) (1:20) (1:17) (1:14) (1:13) (1:11) (1:10) Hodnota odečtená na refraktometru 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2

Při doplňování kapaliny v nádrži - nikdy nedolévejte do nádrže čistou vodu, ale vždy jen roztok AquaTec s vodou s nízkou koncentrací – stačí i 1:50. Po doplnění nádrže vždy ověřte výslednou koncentraci refraktometrem a případně doplňte na předepsanou koncentraci dolitím koncentrátu. Doplňováním kapaliny pouze čistou vodou ztrácí roztok stabilitu.

Pro přípravu kapaliny doporučujeme použít upravenou - deionizovanou, nebo alespoň demineralizovanou vodu. Upravená voda zvyšuje stabilitu, zabraňuje tvorbě usazenin a prodlužuje životnost kapaliny.

Před nasazením AquaTec 5001 doporučujeme pečlivě vyčistit nádrž i pracovní prostor stroje od zbytků předchozí náplně a vypláchnutím roztokem 1% přípravku SAVAN RVH600 odstranit biologické, bakteriální a olejové nečistoty. Použití upravené vody pro přípravu kapaliny a důkladné odstranění nečistot z nádrže, filtrace, potrubí i pracovního prostoru stroje před nasazením AquaTec 5001 výrazně prodlouží životnost kapaliny.

Koncentráty AquaTec 7000 a AquaTec 5001 podléhají registraci dle Nařízení ES č.1907/2006 (REACH) a byly výrobcem přihlášeny k registraci u ECHA Bezpečnostní list dle Nařízení ES č.1907/2006 obdržíte s nabídkou nebo i se vzorkem koncentrátu.

Nabízíme technické konzultace před použitím AquaTec 5001 pro obrábění i jiných materiálů a použití při jiných technologiích, než je v tomto materiálu uvedeno

Balení v kanistrech 20 litrů, v sudech o objemu 208 a 60litrů nebo v kontejneru o objemu 1000 litrů.