+420 730 148 939

AquaTec 7000

Nový typ vodou ředitelného koncentrátu bez obsahu oleje k přípravě chladících kapalin pro broušení ocelí a litin

Koncentrát AquaTec 7000 je novým příspěvkem firmy Oelheld GmbH ze Stuttgartu, známé dosud především high-tech sortimentem syntetických brousících olejů a dielektrik, k moderním technologiím broušení ocelí a litin. Rozředěním koncentrátu AquaTec 7000 vodou, vznikne transparentní vysocestabilní kapalina pro broušení, která účinně chrání broušené povrchy před korozí, nepění a neznečišťuje pracovní prostor stroje.

AquaTec 7000 díky vynikajícím mazacím a chladícím účinkům zkracuje časy broušení potřebné pro dosažení požadované jakosti povrchu. Výborný výplach brání zanášení brusných kotoučů, udžuje jejich dobrou řezivost a rychle odstraňuje odbroušený materiál. Je ideálním prostředkem pro broušení ocelí při všech operacích - na plocho, na kulato při vějším i vnitřním broušení, bezhrotém broušení i při ostření nástrojů z rychlořezných ocelí. Je použitelný i při broušení s tlakovým chlazením – nevytváří pěnu ani při intenzívním víření např. při hloubkovém broušení nebo při broušení s pomalým posuvem

AquaTec 7000 lze použít jako náplň v jednotlivých strojích i ve skupinách strojů s centrální filtrací. Lze jej použít mimo broušení i pro lehčí operace třískového obrábění ocelí a litin AquaTec 7000 není vhodný pro broušení neželezných kovů!

AquaTec 7000 přináší při broušení ocelí a litin podstatné výhody:

  • zajišťtuje optimální chlazení i výplach a snižuje opotřebení brusných kotoučů
  • prodloužením životnosti náplně snižuje náklady na údržbu a čištění strojů
  • zkracuje čas potřebný pro dosažení požadované kvality povrchu
  • má velmi dobrou filtrovatelnost všemi běžnými typy filtrů
  • nelepí a chrání proti korozi jak broušené povrchy, tak i povrchy strojů
  • nepění a zachovává dobrý průhled na broušené povrchy, snižuje tvorbu aerosolu
  • zlepšuje hygienu na pracoviších broušení, je zdravotně nezávadný
  • dle dermatologických testů nedráždí pokožku a nevyvolává alergické reakce
  • neobsahuje těžké kovy, aromatické látky, nitráty ani konzervační látky na bázi fenolů
  • splňuje veškeré povinnosti vyplývající z nařízení EU o chemických látkách(REACH)

Technická data koncentrátu AquaTec 7000

Skupenství/barva/zápach Kapalina žlutavé barvy s charakteristickým zápachem Hustota při 20o C 1,09 g/cm3 Hodnota pH roztoku 9,0 – 9,2 Hodnota pH koncentrátu 10,1 Bod vzplanutí nelze použít – nehořlavý Rozpustnost a mísitelnost s vodou plně mísitelný Doporučená koncentrace pro ředění vodou 4 – 6% pro broušení 5 – 7% pro lehké obrábění

AquaTec 7000- postup při mísení s vodou – nalévejte vždy koncentrát do vody, nikdy opačně a výslednou koncentraci ověřte ručním refraktometrem – faktor refraktometru = 2,3

Koncentrace 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% (1:25) (1:20) (1:17) (1:14) (1:13) (1:11) (1:10) Hodnota odečtená na refraktometru 1,7 2,2 2,6 3,0 3,5 3,9 4,3

Při doplňování kapaliny v nádrži - nikdy nedolévejte do nádrže čistou vodu, ale vždy jen roztok AquaTec s vodou s nízkou koncentrací – stačí i 1:50. Po doplnění nádrže vždy ověřte výslednou koncentraci refraktometrem a případně doplňte na předepsanou koncentraci dolitím koncentrátu. Doplňováním kapaliny pouze čistou vodou ztrácí roztok stabilitu.

Pro přípravu kapaliny doporučujeme použít upravenou - deionizovanou, nebo alespoň demineralizovanou vodu. Upravená voda zvyšuje stabilitu, zabraňuje tvorbě usazenin a prodlužuje životnost kapaliny.

Před nasazením AquaTec 7000 doporučujeme pečlivě vyčistit nádrž i pracovní prostor stroje od zbytků předchozí náplně a vypláchnutím roztokem 1% přípravku SAVAN RVH600 odstranit biologické, bakteriální a olejové nečistoty. Použití upravené vody pro přípravu kapaliny a důkladné odstranění nečistot z nádrže, filtrace, potrubí i pracovního prostoru stroje před nasazením AquaTec 7000 výrazně prodlouží životnost kapaliny.

Koncentráty AquaTec 7000 a AquaTec 5001 podléhají registraci dle Nařízení ES č.1907/2006 (REACH) a byly výrobcem přihlášeny k registraci u ECHA Bezpečnostní list dle Nařízení ES č.1907/2006 obdržíte s nabídkou nebo i se vzorkem koncentrátu

Nabízíme technické konzultace před použitím AquaTec 7000 pro obrábění i jiných materiálů a použití při jiných technologiích, než je v tomto materiálu uvedeno.

Balení v kanistrech 20 litrů, v sudech o objemu 208 a 60litrů nebo v kontejneru o objemu 1000 litrů