+420 730 148 939

AquaTec 7650

Nový typ vodou ředitelných koncentrátů pro přípravu chladících a řezných kapalin – emulzí s obsahem oleje

Koncentráty AquaTec 7630 a AquaTec 7560 jsou novým příspěvkem firmy Oelheld GmbH ze Stuttgartu, známé dosud především high-tech sortimentem syntetických brousících olejů a dielektrik, k moderním technologiím obrábění. Řezné emulze, připravené z koncentrátů.

AquaTec rozředěním vodou v doporučených koncentracích 4 až 12%, přinášejí při obrábění podstatné výhody:

 • jsou plně univerzálními řeznými kapalinami s mimořádně vysokou stabilitou bez použití přídavných látek a aditiv
 • zajišťtují optimální chlazení i výplach a snižují opotřebení nástrojů
 • prodloužením životnosti náplně snižují náklady na údržbu a čištění strojů
 • zkracují čas potřebný pro dosažení požadované kvality povrchu
 • velmi dobrá filtrovatelnost všemi běžnými typy filtrů i v centrálních filtracích
 • chrání povrchy obrobků i strojů proti korozi
 • nepění a neznečišťují povrchy obrobků ani strojů
 • zlepšují hygienu na pracoviších broušení, jsou zdravotně nezávadné
 • dle dermatologických testů nedráždí pokožku a nevyvolávají alergické reakce
 • neobsahuje sloučeniny chloru, nitráty ani konzervační látky na bázi fenolů
 • splňují veškeré povinnosti vyplývající z nařízení EU o chemickýc látkách(REACH)

Řezná emulze AquaTec 7560 je určena předenším pro CNC obrábění, zejména při použití tlakového vyplachování vnitřkem nástrojů, pro hluboké vrtání, řezání i tváření závitů, protahování a protlačování, tváření a řezání všech obvyklých kovových materiálů s vyjímkou hořčíku a jeho slitin. Je univerzálním řešením pro splnění potřeb všech pracovišť kovoobráběcích provozů.

Technická data koncentrátu AquaTec 7630

Skupenství/barva/zápach Kapalina tmavohnědé barvy s charakteristickým zápachem Hustota při 20o C 1,01 g/cm3 Hodnota pH roztoku při koncentraci 5 – 12% 8,8 – 9,2 Bod vzplanutí (koncentrát) 170o Rozpustnost a mísitelnost s vodou plně mísitelný Doporučená koncentrace pro ředění vodou pro běžné obrábění 5 – 7 % pro obtížné obrábění a tváření 8 – 12% Index koncentrace při měření refraktometrem 1,0

AquaTec 7560 - postup při mísení s vodou – nalévejte vždy koncentrát do vody, nikdy opačně a výslednou koncentraci ověřte ručním refraktometrem – index refraktometru = 1,0

Koncentrace %5%(1:20)6%(1:17)7%(1:14)8%(1:13)10%(1:10)12%(1:8)
Hodnota odečtená na refraktometru%5,06,07,08,010,012,0

Při doplňování kapaliny v nádrži - nikdy nedolévejte do nádrže čistou vodu, ale vždy jen roztok AquaTec s vodou s nízkou koncentrací – stačí i 1:50. Po doplnění nádrže vždy ověřte výslednou koncentraci refraktometrem a případně doplňte na předepsanou koncentraci dolitím koncentrátu. Doplňováním kapaliny pouze čistou vodou ztrácí roztok stabilitu. Pro přípravu kapaliny doporučujeme použít upravenou - deionizovanou, nebo alespoň demineralizovanou vodu. Upravená voda zvyšuje stabilitu, zabraňuje tvorbě usazenin a prodlužuje životnost kapaliny.

Před nasazením AquaTec 7560 doporučujeme pečlivě vyčistit nádrž i pracovní prostor stroje od zbytků předchozí náplně a vypláchnutím roztokem 2% přípravku SAVAN RVH600 odstranit biologické, bakteriální a olejové nečistoty. Použití upravené vody pro přípravu kapaliny a důkladné odstranění nečistot z nádrže, filtrace, potrubí i pracovního prostoru stroje před nasazením AquaTec 7000 výrazně prodlouží životnost kapaliny.

Koncentráty AquaTec 7630 a AquaTec7560 podléhají registraci dle Nařízení ES č.1907/2006 (REACH) a byly výrobcem přihlášeny k registraci u ECHA Bezpečnostní list dle Nařízení ES č.1907/2006 obdržíte s nabídkou nebo i se vzorkem koncentrátu

Nabízíme technické konzultace před použitím AquaTec 7630 - 7560 pro obrábění i jiných materiálů a použití při jiných technologiích, než je v tomto materiálu uvedeno

Balení v kanistrech 20 litrů, v sudech o objemu 208 a 60litrů nebo v kontejneru o objemu 1000 litrů