+420 730 148 939

Antikorozní a čistící prostředky

Hloubeni a drátové řezání při výrobě nástrojů a forem vyžaduje zvýšenou pozornost ochraně obrobků proti korozi již v průběhu obrábění a zejména po jeho ukončení. Povrch materiálu obrobený erodováním má strukturu ovlivněnou natavováním kovu a je vždy náchylnější ke vzniku koroze než povrchy po třískovém obrábění nebo tvářené povrchy. Vzhledem k obvykle vysoké ceně rozpracovaného nástroje a krátkým termínům na jeho dokončení je prevence vzniku koroze vždy levnější, než její následné odstraňování.
Během procesu hloubení zabraňuje dielektrikum vzniku koroze na hloubené ploše i na upínacích plochách obrobku. Obrobek vyžaduje ochranu bezprostředně po vyjmutí z vany stroje před následnou manipulací, protože zbytky dielektrika nechrání před dotyky rukou, a především před vlhkostí spojenou se změnami teplot při přepravě a skladování. Po vyjmutí obrobku z vany hloubičky je nezbytné obrobek očistit ponořením do odmašťovacího přípravku nebo oplachem na oplachovacím stole. Po očištění a osušení povrchu obrobku naneseme ochranou vrstvu antikorozního nebo multifunkčního oleje - např. Multisprey Ultra, KONKOR nebo WD-40. Pro malé obrobky a pro úsporu času lze spojit čištění a konzervaci obrobku jednoduchým ponořením do vysoce účinného čistícího a konzervačního přípravku CRC 3-36.
Deionizovaná voda použitá jako dielektrikum a výplach při drátovém řezání je z hlediska vzniku koroze velmi agresivní jak k řezanému povrchu, tak i k ostatním plochým obrobku. Jako preventivní prostředek pro snížení korozního účinku dielektrika doporučujeme použít antikorozivní prostředek SAVAN 650 v koncetraci 0,5%. Tento přípravek ochrání jak řezanou plochu, tak i ostatní plochy obrobku a usnadňuje čištění stroje. Je doporučen v návodech k obsluze pro řezačky Agie i Chramiles. Druhou, ale jen částečnou možností ochrany obrobku je použití speciálního vosku - Koro-ochrana ve spreji. Tenká vrstva nanesená na obrobek před řezáním ochrání spolehlivě ošetřené plochy, nechrání však řezanou plochu. Před dalšími operacemi lze ochranou vrstvu vosku snadno odstranit setřením.
Nejjednodušším způsobem úpravy erodovaných povrchů je jemné tryskání skleněnými mikrokuličkami - balotinou v pneumatické tryskací komoře. Dle požadavku na kvalitu povrchu lze použít balotinu v zrnitosti od 0,5 do 0,1mm a dosáhnout povrchu až do Ra 0,2. Dalším možným postupem při odstraňování korozních skvrn na erodovaných plochách je jejich chemické rozpouštění. Pro tento postup dodáváme čistící prostředek SAVAN 210. Tento prostředek na bázi anorganických kyselin s nízkou koncentrací lze použít buď jako lázeň pro ponoření obrobku nebo na korozní skvrny nanášet štětcem. Po krátkém působení cca 2-3 min je nutno obrobek důkladně opláchnout vodou, osušit a chránit antikorozním olejem nebo přípravkem CRC 3-36.